ISO 9001

ISO 9001 je standard pro systém managementu kvality. Je součástí rodiny mezinárodních standardů vydávaných Mezinárodní organizací pro standardizaci ISO (International Organization for Standardization). ISO 9001 je standardu požadavků na zavedení systém managementu kvality (QMS).

 

ISO 9001 - Systém managementu kvality_5

 
K čemu je ISO 9001?

Standard ISO 9001 je respektive norma, která slouží jako referenční model pro nastavení základních řídicích procesů v organizaci, které pomáhají neustále zlepšovat kvalitu poskytovaných výrobků či služeb a spokojenost zákazníka (proto systém řízení kvality), strategické řízení a práci s riziky.

S čím pomáhá?

Pomáhá dosáhnout celkově většího výkonu, kvalitnějšího řízení, snižit rizika a zvýšit pravděpodobnost přežití a úspěchu (tedy udržitelného rozvoje).

 • nastavit systém řízení rizik a přiměřená opatření k jejich řešení
 • nastavit prozákaznické procesy (důraz na kvalitu služeb a produktů které jim poskytujeme)
 • provázat strategické řízení a rozhodování s provozními procesy
 • popsat všechny organizační souvislosti
 • podpořit leadership (větší důraz na řízení a leadership než na formální správnost dokumentace)
Do jakých oblastí ISO 9001 zasahuje?
 • výroba
 • poskytování služeb
 • marketing, prodej a vztahy se zákazníky
 • řízení kvality
 • řízení rizik (Risk Management)
 • řízení vztahu se zákazníky CRM (Customer Relationship Management)
Produkty