Mangan

Další názvy: Mn (Manganum)

Diabetes

Mangan je důležitý stopový prvek v našem organismu. Po chemické stránce se jedná o světle šedý tvrdý kov, který všichni velmi dobře známe. Mangan se využívá jako legující prvek do některých typů slitin, používá se k barvení skla a je součástí některých typů galvanických článků.

V našem organismu však nenajdeme kousky kovu, ale právě malá stopová množství odpovídající několika desítkám miligramů manganu (mg).

Účinky manganu

Mangan je možná nejznámější svým vlivem na diabetes. Například u kojících žen se předpokládá, že jejich nedostatek manganu bude mít v budoucnu za příčinu možné onemocnění potomka diabetem. Tato skutečnost je doložena také zjištěním, že diabetici mají výrazně sníženou hladinu manganu.


Mangan má však i celou řadu dalších uplatnění. Účastní se mnoha fyziologických pochodů spojených s metabolismem i s antioxidačními ději. Podporuje tvorbu glykoproteinů buněčných stěn, reguluje obranyschopnost organismu a podporuje také normální vývoj chrupavky a kostí, stejně jako vápník a hořčík. Stejně důležitý vliv má mangan i na celý kardiovaskulární systém. Zabraňuje totiž ukládání cholesterolu na cévních stěnách a omezuje tak vznik kardiovaskulárních chorob.


Výborný vliv má mangan také na imunitu organismu, jelikož se významně podílí na tvorbě základní protilátky - interferonu, která má schopnost izolovat a likvidovat některé retroviry, podporující degeneraci buněk.

Nedostatek manganu

Nedostatky manganu jsou u osob žijících v moderní společnosti poměrně vzácné. Nedostatek většinou způsobuje jeho horší vstřebávání, které je častější u mužů a osob, u kterých se vyskytuje přebytek železa. Projevy nedostatku manganu, pomineme-li již zmíněné kardiovaskulární problémy spojené s cholesterolem, nebyly zatím u lidí dostatečně popsány. V některých případech bylo pozorováno narušení stavby kostí a poruchy růstu.

Předávkování manganem

Mangan nejeví ve vyšších dávkách akutní toxicitu. Není však doporučeno užívat extrémně vysoké dávky, či velmi koncentrované přípravky, jelikož mangan ve vyšších dávkách poškozuje nervovou soustavu. Pokud trpíte onemocněním jater, může ve vašem těle docházet k hromadění manganu. Toto nahromadění má ve svém důsledku obdobné projevy jako Parkinsonova nemoc.