Sodík

Další názvy: Na (Sodium)

Sodík v potravinách

Sodík v lidském organismu má spolu s draslíkem nezastupitelnou roli při přenosu nervových vzruchů. Princip přenosu nervových vzruchů spočívá v tvorbě elektrického napětí na buněčné membráně. Elektrický potenciál na buněčné stěně vzniká při přechodu sodíkového kationtu z nitra buňky do vnějšího prostředí. Uvnitř buňky je sodík nahrazován draslíkem, celý proces se nazývá sodíkodraslíková pumpa.


Společně s draslíkem a chlorem pomáhá udržovat osmotický tlak tekutin a reguluje acidobazickou rovnováhu.


Nedostatek sodíku

Nedostatek sodíku v organismu (hyponatrémie) je velmi málo pravděpodobný. Naprostá většina potravin obsahuje dostatek sodíku ve formě jedlé soli. Hlavní příznaky nedostatku sodíku jsou nechutenství, dehydratace, poruchy metabolismu sacharidů, křeče nebo nízký krevní tlak.

Předávkování sodíkem

Nadbytek sodíku v těle (hypernatémie) zatěžuje ledviny, dochází k zadržování vody v organismu a ke zvyšování krevního tlaku. Mezi další příznaky předávkování sodíkem patří např. bolesti hlavy nebo impotence.