Vitamín B1

Další názvy: thiamin

Duševní vitamín

Vitamín B1 je prvním z řady vitamínů, který spadá do kategorie tzv. „béčkových“ vitamínů, nebo známěji vitamínů B-komplexu. Jako vitamíny B-komplexu můžeme označit všechny vitamíny B (B1, B2, B3 atd.). jedná se o ve vodě rozpustný tepelně ne příliš stabilní vitamín, který se pro svůj specifický vliv na nervový systém často nazývá „duševní vitamín“.

Účinky vitamínu B1

Thiamin celkově slouží k udržení dobré funkce nervového systému a udržení duševní rovnováhy tím, že navozuje optimismus, pomáhá překonávat emotivně stresové situace a zlepšuje drobné psychické poruchy jako netrpělivost a zmatenost.


Tyto vlastnosti má díky své schopnosti blokovat nadměrnou tvorbu kyseliny pyrohroznové, která je vedlejším produktem cukerného metabolismu a způsobuje nervozitu. Dále napomáhá k posílení paměti, zmírňuje mořskou nemoc a posiluje chuť k jídlu.

Thiamin si tělo samo nedokáže syntetizovat ani jej nedokáže dlouhodobě skladovat (organismus si dokáže udržet postačující zásobu po období 4 až maximálně 10 dní – pokud není vystaven dlouhodobému stresu nebo značné fyzické zátěži), proto je nesmírně důležité thiamin pravidelně organismu dodávat, buď v podobě kvalitních potravin, nebo vitamínových doplňků.

Hlavním úkolem thiaminu je štěpení cukrů na glukózu, která poskytuje energii pro většinu životních procesů a je důležitým zdrojem energie pro mozek.

Nedostatek vitamínu B1

V našich zeměpisných šířkách je nedostatek vitamínu B1, stejně jako ostatních vitamínů B-komplexu poměrně vzácný. Potravinami způsobená avitaminóza (nedostatek daného vitamínu) může nastat pokud z našeho jídelníčku úplně vyloučíme vepřové maso, obiloviny a brambory. Tento nedostatek se projevuje jako nemoc beri-beri. Klasickými příznaky je vyčerpanost, srdeční obtíže, otupělost, chvilková ztráta paměti, nechutenství a celková nervozita a podrážděnost spojená s přecitlivělostí na hluk. Paradoxně se jedná o civilizační chorobu rozšířenou v bohatých státech, kde se konzumuje ve velké míře převážně bílé pečivo bohaté na sacharidy ale chudé na thiamin.

U chronických alkoholiků se nedostatek vitamínu B1 projevuje jako Wernickeova encelopathie.

Předávkování vitamínem B1

Jak již bylo uvedeno, thiamin je rozpustný ve vodě. V případě předávkování tímto vitamínem nám tedy nehrozí žádné větší nebezpečí, jelikož se veškeré nadbytečné množství vyloučí rozpuštěné v moči bez ukládání v těle. Předávkování tímto vitamínem je tedy v podstatě vyloučeno. Ojediněle se mohou projevit drobné vyrážky kopřivkovitého typu u citlivých jedinců, které po eliminaci nadbytku thiaminu z těla pominou.