Vitamín B6

Další názvy: pyridoxin

Vitamín sportovců

Pojmem vitamín B6 se v přírodě označuje souhrnně trojice aktivních pyridinových derivátů: pyridoxin, pyridoxal a pyridoxamin. Obecně se jedná o tepelně nestálou bezbarvou látku rozpustnou ve vodě, objevenou v roce 1934 Paulem Gyorgyem. Bez ohledu na vstřebanou formu, je účinnou komponentou konkrétně fosforový derivát pyridoxalfosfát. Ten je rovněž důležitou součástí enzymu fosforylázy, která se účastní odbourávání glykogenu z jater v momentě, kdy potřebuje příslušná svalová soustava energii.


Vyšší přísun vitamínu B6 potřebují profesionální sportovci a fyzicky aktivní lidé.


Účinky Vitamínu B6

Vitamín B6 napomáhá v prevenci srdečních onemocnění, svojí účastí v metabolismu cholesterolu působí preventivně proti aterosklerose, zmírňuje příznaky syndromu karpálního tunelu a dále je svými vlastnostmi nezbytný pro syntézu nukleových kyselin (DNA - deoxyribonukleová kyselina a RNA - ribonukleová kyselina) čímž je následně velice důležitý pro celkový správný růst a rozmnožování buněk v těle.

V neposlední řadě se vitamín B6 účastní řady metabolických pochodů v mozku, čímž napomáhá tvorbě dopaminu, tyraminu, noradrenalinu, serotoninu a dalších neurotransmiterů.

V posledních letech je studován vliv vitamínu B6 jako pravděpodobného „ochránce“ genetické mutace buněk, vzhledem k jeho imunologickému vlivu na organismus.

Nedostatek vitamínu B6

Nedostatek vitamínu B6 je většinou součástí nedostatku celé řady vitamínů „béčkové“ řady, které se souhrnně nazývají jako B-komplex. Nedostatek se projevuje viditelnou nervosvalovou dráždivostí – cukání víček a mravenčením končetin, zapomnětlivostí, únavou, nespavostí a v důsledku těchto vlivů i celkovou podrážděností dotyčného. Jakýmsi prvním signálem pro nedostatek některého z řady B vitamínů, které spolu účinkem úzce souvisí je vznik podélných rýh na nehtech. Mezi vážnější projevy nedostatku vitamínu řadíme záněty jazyka, rtu, nervů a strnulost a mravenčení v končetinách, které může u dětí přerůst až v křeče.

Předávkování vitamínem B6

Podobně jako u vitamínů celé B-série, se jedná o ve vodě rozpustné látky, které se při předávkování rozpustí v moči a jsou odvedeny vylučovacími cestami z organismu ven. V případě předávkování tímto vitamínem nám tedy nehrozí žádné větší nebezpečí, jelikož se veškeré nadbytečné množství vyloučí bez ukládání v těle. Jediným nebezpečím je vznik alergických kožních reakcí, které se projeví u citlivých jedinců.