Vitamín C

Další názvy: kyselina askorbová

Nejznámější vitamín

Vitamín C patří mezi nejznámější, nejoblíbenější a terapeuticky nejužívanější vitamín. Jedná se o ve vodě rozpustný antioxidant, tedy látku, která chrání naše tělo před nebezpečnými volnými radikály. V lidském těle je vitamín C, nebo chcete-li chemicky kyselina L-askorbová, velice aktivní a nalezneme ho ve všech tělesných tkáních.


Vitamín C pomáhá posilovat vlásečnice a buněčné stěny, pomáhá zmírnit projevy nachlazení a celkově snižuje dobu, kdy pociťujeme projevy nachlazení. Dále je důležitým faktorem při tvorbě bílkoviny kolagenu, čímž napomáhá tvorbě pojivových tkáních. Je to látka zabraňující kurdějím, posilující tkáňové dýchání a stimulující tvorbu bílých krvinek.


Účinky vitamínu C

Díky svým vlastnostem chrání vitamín C náš organismus před různými pohmožděninami, modřinamia krevními výrony. Napomáhá hojení vzniklých poškození a udržuje kvalitní stav vaziva. Nesmíme opomenout fakt, že napomáhá vstřebávat železo z potravy, což je velice důležité při ztrátách krve při menstruaci nebo po operacích, kde se doporučuje užívat vitamín C spolu v kombinaci s dalšími vitamíny.

Pokud ovšem trpíte nemocí nazývanou hemochromatoza, která způsobuje geneticky vyšší sklon k ukládání železa, měli by jste se o užívání vitamínu C poradit se svým lékařem.

Mezi další pozitiva, které se připisují vitamínu C, řadíme jeho kladný vliv, který se projevuje při dlouhodobém užívání na některé vážné srdeční choroby (je účinný v prevenci restenozy), rakovinu, diabetes, astma a šedému zákalu.

Některé studie uvádějí, že jedinci, kteří dlouhodobě užívají vitamín C v horním limitu dávkování mají vyšší pravděpodobnost, že se dožijí vyššího věku a nižší pravděpodobnost onemocnění šedým zákalem, než jedinci užívající vitamín C v nižších dávkách.

Nedostatek vitamínu C

Nedostatek vitamínu C pocítili již dávno staří mořeplavci, kteří díky jednotvárné chudé stravě trpěli onemocněním zvamým kurděje. Tato zákeřná choroba projevující se zpočátku jako slabost a únava, eskalovala přes žaludeční problémy, krvácivost z dásní, ztrátu zubů, krvácením a deformací kloubů a náchylností k dalším onemocněním, do svého konečného stádia, kterým byla pro zdecimované námořníky často smrt.

Od roku 1742 sebou bohatší námořníci vždy vozili citrónovou šťávu, která díky svému obsahu vitamínu C zmírňovala příznaky kurdějí.

V našich zeměpisných šířkách je takovýto nedostatek poměrně vzácný, spíše se můžeme setkat se zvýšenou spotřebou a tím spojeným nedostatkem, který se může projevit únavou, podrážděností a sklonem organismu k infekcím a žaludečním problémům. Při vyšším nedostatku může nastat krvácení z dásní, objevují se krevní výrony a chudokrevnost. Takovýto nedostatek je již alarmující a je třeba kontaktovat lékaře.

Pokud budete užívat DDD 80 mg denně, nehrozí Vám žádné vyšší riziko. Při dlouhodobých dávkách pod 50 mg nastává vyšší riziko srdečního onemocnění a při pokud bude Váš organismus dlouhodobě vstřebávat méně než 10 mg vitamínu C projeví se u Vás výše zmíněné kurděje.

Předávkování vitamínem C

Vitamín C je vitamín rozpustný ve vodě a jako takový není pro tělo toxický. Jeho vyšší dávky se rozpustí v moči a odejdou z organismu vylučovacími cestami ven, aniž by výrazně poškodili samotný organismu. Akutní toxicita vitamínu C je tedy malá. Citliví jedinci však mohou reagovat na dlouhodobě podávané dávky vitamínu C průjmem, nebo na jednorázovou vysokou dávku alergickou kožní reakcí, tzv. kopřivkou. Při dávkách nad 4 g denně (50000 % DDD) dochází k tvorbě ledvinových kamenů a velkému zatížení jater.

Samotný vitamín C nejeví akutní toxicitu, ale v kombinaci s některými farmaky může ve vysokých dávkách poškozovat organismus zprostředkovaně. Dále můžou vysoké dávky vitamínu C reagovat s léčivy podávanými při běžných biochemických vyšetřeních – pokud máte v dohledné době nějaké takové vyšetření absolvovat a užíváte ve vyšší míře potravinové doplňky obsahující vitamín C, bylo by vhodné o této skutečnosti ošetřujícího lékaře informovat.