Vitamín E

Další názvy: tokoferol

Vitamín ochránce

Pod pojmem Vitamín E se skrývá jednotný název pro skupinu látek, které obecně nazýváme tokoferoly - jedná se o přírodní chemické látky, deriváty 6-hydroxychromanu nebo tokolu. Tokoferoly jsou obecně látky nerozpustné ve vodě, ale dobře rozpustné v tucích. Vitamín E patří mezi antioxidanty, což znamená, že stejně jako beta karoten zabraňuje vzniku nebezpečných volných kyslíkových radikálů a nebezpečných toxických oxidačních produktů vznikajících při metabolických procesech v lidském organismu. Tokoferoly známe ve čtyřech podobách - alfa, beta, gama a delta, z nichž nejúčinnější a nejvyužívanější je právě alfa tokoferol.

Účinky vitamínu E

Vitamín E působí blahodárně v boji proti civilizačním nemocem, jako je rakovina nebo ateroskleróza. Pozitivně zvyšuje detoxikační schopnosti jater, které díky vitamínu E lépe odbourávají škodliviny. Je využíván rovněž při neplodnosti, opakovaných potratech, revmatologických poruchách, při poruchách menstruačního cyklu a působí v prevenci vzniku karcinomu prsu,vaječníků a tlustého střeva.


Předmětem výzkumu je i možný vliv vitamínu E na snížení výskytu kardiovaskulárních akutních příhod - infarktu a mrtvice a jeho preventivní význam v oblasti vzniku nádorových onemocnění.

Nedostatek vitamínu E

Nedostatek vitamínu E je spojen hlavně s poruchami vstřebávání z trávicího traktu. Projevuje se při chronické steatorhee, abetalipoprote-inemii nebo cystické fibróze. Nedostatek vitamínu E pocítíme poruchami svalového metabolismu, pocitem únavy a drobnými nervovými poruchami.

Nedostatek vitamínu se projevuje spíše jeho zvýšenou spotřebou, než jeho ztrátami z tukových zásob. Při nepokrytí požadovaného množství zásob může dojít k anémii (snížení množství hemoglobinu v krvi), a to hlavně u novorozenců. Ti získávají vitamín E v mateřském mléce a pokud je matka zdravá, samo mléko poskytuje novorozenci postačující zdroj vitamínu E.

Mezi pozorovatelné příznaky nedostatku vitamínu E v organismu řadíme poruchy zraku, ochablou a suchou kůži, celkovou únavu, pokles výkonnosti, záněty v zažívacím traktu, neplodnost,onemocnění srdce, stařecké skvrny a špatné hojení ran.

Udržovat si v těle dostatečnou hladinu vitamínu E je důležité zejména při zvýšené psychické a fyzické zátěži, ve stáří a v těhotenství. Nedostatek tohoto vitamínu rovněž zkracuje dobu přežívání červených krvinek, má na svědomí poruchy funkce vaječníků a varlat, což může vést v konečném důsledku k poruchám plodnosti.

Předávkování vitamínem E

Na rozdíl od jiných vitamínů, které jsou rozpustné v tucích, není u vitamínu E prokázána toxicita. Vitamíny rozpustné v tucích se hromadí v organismu a při jejich nadměrné konzumaci může dojít k toxické reakci. Vitamín E je však v tomto unikátní, jelikož je celkově málo toxický.

U citlivých jedinců se může předávkování projevit vyrážkou, nechutenstvím nebo únavou. Dávky nad 3 g (tedy 300 krát vyšší dávka než je doporučená) mohou vyvolat bolesti hlavy, nevolnost, průjem a mohou oslabit imunitní systém.